Naszą misją jest szerzyć wiedzę i dobrą praktykę żeglarską!

Rozpocznij z nami swoją morską przygodę i zaprzyjaźnij się z żywiołem…


STERNIK MOTOROWODNY
kurs weekendowy


ŻEGLARZ JACHTOWY
kurs weekendowy


ŻEGLARZ JACHTOWY
rejs zakończony egzaminem


JACHTOWY STERNIK MORSKI
rejs zakończony egzaminem


KURSY NA PATENTY ŻEGLARSKIE

KURSY NA PATENTY MOTOROWODNE

CO DAJĄ UPRAWNIENIA?

Patent Żeglarza Jachtowego upoważnia do:

Prowadzenia jednostek żaglowych, opcjonalnie wyposażonych w pomocniczy napęd mechaniczny:
– po wodach śródlądowych bez ograniczeń
– o długości do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Patent Jachtowego Sternika Morskiego upoważnia do:

Prowadzenia jachtów żaglowych, opcjonalnie wyposażonych w pomocniczy napęd mechaniczny:
– po wodach śródlądowych bez ograniczeń
– o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich bez ograniczeń.

Patent Sternika Motorowodnego upoważnia do:

Prowadzenia jachtów motorowych
– po wodach śródlądowych bez ograniczeń
– o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
Osoby do 16 roku mogą korzystać z uprawnień na jachtach o mocy silnika do 60 kW.


NASZA KADRA

Łączy nas pasja i zamiłowanie do sportów wodnych. Mamy misję promowania tej wspaniałej kultury oraz chcemy pomóc innym zdobyć odpowiednie doświadczenie.

Andrzej Golczewski - Jachtowy Sternik Morski, Motorowodny Sternik MorskiJachtowy Sternik Morski, Motorowodny Sternik Morski

Andrzej Golczewski

Filip Gruszczyński - Kapitan JachtowyKapitan Jachtowy

Filip Gruszczyński

Michał Ława - Jachtowy Sternik MorskiJachtowy Sternik Morski

Michał Ława

Andrzej Łukaszewicz - Jachtowy Sternik Morski, Motorowodny Sternik MorskiJachtowy Sternik Morski, Motorowodny Sternik Morski

Andrzej Łukaszewicz