Naszą misją jest szerzyć wiedzę i dobrą praktykę żeglarską!

Rozpocznij z nami swoją morską przygodę i zaprzyjaźnij się z żywiołem…


Warsztaty nawigacji tradycyjnej w YKP Szczecin

550 zł


Weekendowy kurs na
Sternika Motorowodnego
600 zł


Kurs na Żeglarza Jachtowego w
systemie weekendowym
1350 zł


Kurs na Żeglarza
Jachtowego – rejs

1950 zł


Kurs na Jachtowego Sternika
Morskiego – rejs
1950 zł


Rejsy turystyczno –
szkoleniowe
od 1950 zł


KURSY NA PATENTY ŻEGLARSKIE

KURSY NA PATENTY MOTOROWODNE

CO DAJĄ UPRAWNIENIA?

Patent Żeglarza Jachtowego upoważnia do:

Prowadzenia jednostek żaglowych, opcjonalnie wyposażonych w pomocniczy napęd mechaniczny:
– po wodach śródlądowych bez ograniczeń
– o długości do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Patent Jachtowego Sternika Morskiego upoważnia do:

Prowadzenia jachtów żaglowych, opcjonalnie wyposażonych w pomocniczy napęd mechaniczny:
– po wodach śródlądowych bez ograniczeń
– o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich bez ograniczeń.

Patent Sternika Motorowodnego upoważnia do:

Prowadzenia jachtów motorowych
– po wodach śródlądowych bez ograniczeń
– o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
* Osoby do 16 roku mogą korzystać z uprawnień na jachtach o mocy silnika do 60 kW.


NASZA KADRA

Łączy nas pasja i zamiłowanie do sportów wodnych. Mamy misję promowania tej wspaniałej kultury oraz chcemy pomóc innym zdobyć odpowiednie doświadczenie.

Filip Gruszczyński - Kapitan JachtowyKapitan Jachtowy

Filip Gruszczyński

Aleksander Wertman - kapitan Jachtowy, Morski sternik motorowodnykapitan Jachtowy, Morski sternik motorowodny

Aleksander Wertman

Michał Dzwonkowski - Jachtowy Sternik MorskiJachtowy Sternik Morski

Michał Dzwonkowski

Michał Ława - Jachtowy Sternik MorskiJachtowy Sternik Morski

Michał Ława

Andrzej Łukaszewicz - Jachtowy Sternik Morski, Motorowodny Sternik MorskiJachtowy Sternik Morski, Motorowodny Sternik Morski