Zarząd YACHT KLUBU POLSKI SZCZECIN tworzą:

  • Komandor – Marcin RAUBO
  • Wicekomandor – Paweł RYŻEWSKI
  • Sekretarz – Marek Kudliński
  • Skarbnik – Andrzej ŁUKASZEWICZ

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – Zbigniew SAWICKI
  • Członek Komisji – Henryk Kałuża
  • Członek Komisji – Waldemar Kugler

Zarząd klubu i komisja rewizyjna zostały wybrane 14 listopada 2019 r .