Zarząd YACHT KLUBU POLSKI SZCZECIN tworzą:

  • Komandor – Marcin RAUBO
  • Wicekomandor – Paweł RYŻEWSKI
  • Sekretarz – śp. Janusz CHARKIEWICZ
  • Skarbnik – Andrzej ŁUKASZEWICZ

IMG_5641

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – śp. Jerzy SZKUDLAREK
  • Członek Komisji – Zbigniew SAWICKI
  • Członek Komisji – Robert CELT

Zarząd klubu i komisja rewizyjna zostały wybrane 28 lutego 2015 r .