KLUB old

Na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku wraz z odradzającą się Polską, grupa jachtsmenów dla których Honor i Ojczyzna były priorytetem, stworzyli Stowarzyszenie, które stało się jednym z pierwszych klubów jachtowych w naszym kraju.

YACHT KLUB POLSKI

Od najwyższych władz Państwa uzyskali prawo do noszenia bandery Marynarki Wojennej z godłem YKP. Bandera ta jest do dziś symbolem naszego patriotyzmu i najlepszych tradycji jachtingu. Znamiennym jest to, że tylko jeden klub żeglarski w Polsce posiada ten przywilej.

YKP stał się współzałożycielem PZŻ i tym samym wnioskodawcą i współtwórcą polskich struktur żeglarskich. Nasi komandorzy od zarania pełnili i pełnią wysokie funkcje w strukturach zarówno Polskiego Związku Żeglarskiego jak i lokalnych Okręgowych Związków. Pierwszym wiceprezesem PZŻ był wicekomandor oraz współzałożyciel YKP Antoni Aleksandrowicz.

Kadra YKP stworzyła bazę legislacyjną – przepisy regatowe nadzoru technicznego i bezpieczeństwa dla żeglarstwa polskiego. Pierwsze konstrukcje jachtów powstawały w YKP.

Pomimo burz historii, nawet za czasów okupacji kontynuowaliśmy działalność szkoląc między innymi żołnierzy AK, a nawet organizowaliśmy regaty na Wiśle.

Trwamy niezmiennie 96 lat dzięki zawsze ogromnemu zaangażowaniu społecznemu naszych członków, dzięki zachowaniu najlepszych tradycji żeglarskich na śródlądziu i morzu w oparciu o nasz niezmienny statut, ubiory i banderę, którą z dumą noszą nasze Kluby w kraju i polonijne w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech.

Głównym celem działalności Klubu jest stworzenie dużej i aktywnej żeglarskiej rodziny, solidarnej, wzajemnie sobie pomagającej, dbałej o przestrzeganie dobrych zwyczajów żeglarskich wywodzących się z tradycji Związku. Jest nim również promocja yachtingu i radości z żeglowania jako jednego z najpiękniejszych sposobów na życie.

YACHT KLUB POLSKI jest organizacją globalną, zrzesza ponad 1600 żeglarzy, a flotylla jego liczy około 600 jednostek w 20 klubach, 15 w kraju i 5 polonijnych.

HISTORIA YKP

Historia

W roku 1923 powstaje idea założenia stowarzyszenia, które stawiałoby sobie jako cel budowę od podstaw oraz dalszy rozwój amatorskiego sportu żeglarskiego w odrodzonej Polsce.

Oddział Morski w Szczecinie

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN powstał w dniu 21 lutego 1947. Klub utworzyli powojenni działacze.

Zarząd Główny YKP

Strona www

Kronika YKP SZCZECIN

Zobacz kronikę

Informacje o YKP SZCZECIN