Składki

Informacje o składkach członkowskich

Uprzejmie informujemy o możliwości płacenia składek drogą przelewu Internetowego na rachunek Klubu prowadzony w Alior Bank

Konto: 92 2490 0005 0000 4530 5981 3476

Przypominamy, że miesięczna składka członkowska YKP SZCZECIN wynosi 15,- zł czyli 180,- zł rocznie. Wpisowe do Klubu wynosi 50,- zł

Prosimy o terminowe płacenie składek!