YACHT KLUB POLSKI Oddział Morski w Szczecinie powstał w dniu 21 lutego 1947. Klub utworzyli przedwojenni działacze, których losy wojenne zmusiły do osiedlenia się w Szczecinie. Komandorem został wybrany pierwszy Wojewoda Szczeciński – ppłk. Leonard Borkowicz.

PIERWSZY POWOJENNY KOMANDOR LEONARD BORKOWICZ

CZASY POWOJENNE. Lata 1945 – 1951

Mocna pozycja Oddziału Morskiego YACHT KLUBU POLSKI w Szczecinie zaznaczyła się niektórymi decyzjami centralnych władz Polskiego Związku Żeglarskiego. Klub otrzymał upoważnienie do działania z Wojewódzkim Urzędem Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w sprawie powołania do życia Delegatury PZŻ w Szczecinie, przekształconej następnie w Szczeciński Okręgowy Związek Żeglarski. Otrzymał również tymczasowy mandat opiekuńczy nad jachtami rewindykowanymi z Niemiec. Był odpowiedzialny również za założenie terenowego Koła Kapitanów, niezależnie od ich klubowej przynależności. Niepodważalnym wkładem członków YKP w Szczecinie w rozwój żeglarstwa morskiego to odnalezienie, wyremontowanie i przeprowadzenie do kraju zawłaszczone przez okupanta polskie jachty: „ZAWISZA CZARNY”, „HETMAN” i „BOŻENA” oraz pozyskanie w ramach reparacji wojennych „ŚMIAŁEGO”, „SKIERKI”, „ORLIKA” i „BYSTREGO”.

Po kilku latach działalności YACHT KLUB POLSKI Oddział Morski w Szczecinie ze względu na swoje przedwojenne tradycje utracił poparcie czynników nadrzędnych, czyli władz miasta i PRL. W następstwie przegrał arbitraż o jachty i na podstawie decyzji politycznej władz miasta, w 1951 roku został rozwiązany, a jego mienie przekazano innym szczecińskim Klubom.

 

CZASY WSPÓŁCZESNE. Lata 1993 – 2018

Po 42 latach, w dniu 9 stycznia 1993 roku z inicjatywy Tadeusza Siwca odbyło się zebranie założycielskie Klubu, w którym uczestniczyło 20 żeglarzy. Przyjęto przedstawiony przez kapitana Tadeusza Siwca statut Klubu, dokonano wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz podjęto uchwałę następującej treści:

“Powołać Klub zrzeszający armatorów jachtów prywatnych, członków ich rodzin oraz członków załóg. Wystąpić z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego o reaktywowanie rozwiązanego w 1951 roku YACHT KLUBU POLSKI w Szczecinie i przejąć jego nazwę, tradycje i symbolikę.”

PIERWSZE KLUBOWE OTWARCIE SEZONU. 1993

Komandorem został wybrany jkżw Tadeusz Siwiec. W dniu 10 lutego 1993 roku stowarzyszenie pod nazwą YACHT KLUB POLSKI w SZCZECINIE zostało wpisane do rejestru Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pod numerem 161 i uzyskało osobowość prawną. Pierwszą siedzibą klubu była szczecińska Marina Gocław.

PIERWSZY ZARZĄD YKP SZCZECIN. ROK 1993

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN jest członkiem Związku YACHT KLUBÓW POLSKI, obejmującego swoją działalnością obszar całej Polski, Europy i świata. Związek kontynuuje tradycje YACHT KLUBU POLSKI, powołanego w Warszawie w 1924 roku na podstawie Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bandera, proporzec, godło YKP zostały zarejestrowane i ogłoszone w Lloyd’s Register of Yachts oraz Polskim Związku Żeglarskim.

Działalność Klubu przejawiała się w organizowaniu pływań indywidualnych i zespołowych, organizacji imprez żeglarskich, a także w braniu udziału w regatach. Głównym celem działalności Zarządu było stworzenie dużej rodziny YKP SZCZECIN, solidarnej, wzajemnie sobie pomagającej, dbałej o przestrzeganie dobrych zwyczajów żeglarskich wywodzących się z tradycji Związku. Zarząd Klubu zajmował się organizowaniem rozpoczęcia i zakończenia sezonu żeglarskiego oraz spotkań towarzyskich w sezonie nawigacyjnym. Preferował ponad wszystko radość z żeglowania jako jeden z najpiękniejszych sposobów na życie.

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN bardzo aktywnie uczestniczy w działalności sportowej, turystycznej i propagandowej – jest członkiem Komitetu Obywatelskiego i współautorem programu „ŻEGLARSKI SZCZECIN” mającego na celu promocję żeglarstwa w Szczecinie jako centrum turystyki wodnej południowego Bałtyku, rozwój zachodniopomorskiego żeglarstwa i szeroko rozumianej turystyki wodnej. Współorganizował obchody 65 lat żeglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim.

Od 2011 roku YACHT KUB POLSKI SZCZECIN ma swoją siedzibę i bazę na przystani jachtowej MARINA’CLUB. Obecnie Klub w partnerstwie z firmami Marina Developer, CMS Farby Jachtowe, Yacht Planker, Nasz Rejs oraz MT Partners intensywnie pracuje na rzecz promocji żeglarstwa na terenie Szczecina i rejonu Zalewu Szczecińskiego.

obchody 90 lat YKP Szczecin

OBCHODY 90-LECIA YACHT KLUBU POLSKI. MAJ 2013

W maju 2013 roku YKP SZCZECIN wziął na siebie organizację obchodów 90-lecia YKP, nasz klub miał zaszczyt gościć kolegów i koleżanki z innych klubów z całej Polski oraz świata. Była to świetna okazja

CZŁONKOWIE YKP SZCZECIN ZABEZPIECZAJĄ KEJE GOŚCINNĄ PODCZAS REGAT TTSR 2013

pokazać jak, wygląda życie klubowe i żeglarstwo w Szczecinie i w regionie.W tym samym roku Klub wsparł organizatorów finału największej imprezy żeglarskiej w naszej części Europy The Tall Ship Races – gminę miasto Szczecin w zabezpieczeniu gościnnej kei dla jachtów turystycznych. Nasi członkowie społecznie zabezpieczali postój gości na nabrzeżu bułgarskim i koordynowali ich obecność w tym wielkim święcie. Była to znakomita okazja do integracji i promocji naszego stowarzyszenia.

Rok 2014 to akcja “Polonez na wodzie” zorganizowana przez kpt. Filipa Gruszczyńskiego. Legendarny jacht Polonez pod banderą YKP wystartował w regatach The Tall Ship Races, banderę klubową podczas pożegnania jachtu na Wałach Chrobrego w Szczecinie kapitan odebrał od Marszałka Województwa pana Olgierda Geblewicza.

BANDERA YKP I PZŻ

W 2014 roku Klub nawiązał współprace ze Stettiner Yacht Club z Lubeki. To najstarszy szczeciński klub żeglarski, powstały w 1877 roku i działający nieprzerwanie już 140 lat. Należy on do najstarszych klubów żeglarskich w Niemczech i Europie. Niemieccy żeglarze spotkali się z członkami Yacht Klubu Polski (najstarszego klubu polskiego), w restauracji Marina’Club. Część żeglarzy niemieckich przypłynęła na jachtach z Lubeki. W trakcie tego historycznego spotkania zebrani poznali historię obu klubów i zobaczyli archiwalne, unikatowe zdjęcia. Razem wzięli udział w uroczystości odsłonięcia na Alei Żeglarzy w Szczecinie tablicy historycznej poświęconej Stettiner Yacht Clubowi.

Wyprawa NARWIK 2015 na jachcie s/y “STARY” pod banderą YACHT KLUBU POLSKI była rejsem edukacyjnym zorganizowanym w ramach Szczecińskiego Programu Edukacyjnego Rejsy Odkrywcy, dla uczczenia 70-lecia polskiego żeglarstwa na Pomorzu Zachodnim. Jej głównym celem było norweskie miasto Narwik, gdzie w 1940 roku walczyła Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich. W roku 2015 minęła 75. rocznica walk o Narwik i zatonięcia w jego pobliżu ORP „GROM”. Wyprawa została wyróżniona nagrodą Rejs Roku 2015. 

W 2016 roku na prośbę ZOZŻ Klub podjął się organizacji 52 edycji Etapowych Regat Turystycznych. Od tego czasu za wydarzenie odpowiedzialna jest nasza klubowa koleżanka Iza Kidacka przy wsparciu Zarządu Klubu.

Rok 2017 okazał się rewolucyjny jako że klub po raz pierwszy dysponuje majątkiem w postaci dwóch jachtów klasy Carina (Dominika i Halszka) zakupionych przy wsparciu członków klubu i firm wspierających.

Lata 2017 i 2018 Klub będzie świętował kolejno 70 lecie powstania i 25 lecie reaktywacji. Obchody zostały przeprowadzone podczas zjazdu delegatów klubów z całej Polski, gdyż wiosenny Zarząd Główny odbył się w tym roku właśnie  w Szczecinie.

Od roku 2019 ruszyła Szkółka YKP Szczecin tym samym otwierając nowy rozdział w historii stowarzyszenia. W pierwszym sezonie w szkółce zakotwiczyło na stałe ponad 20 dzieci, dodatkowo Klub nawiązał współpracę ze szkołą podstawową która co tydzień przeprowadza zajęcia w ramach zajęć lekcyjnych. W wakacje odbyło się pięć turnusów półkolonii a od listopada młodsze dzieci uczestniczą w zajęciach pływackich na basenie, natomiast starsza grupa buduje łódki na zajęciach szkutniczych. Klub wiąże ogromne nadzieje z rozwojem tej działalności, popularyzacji i edukacji żeglarstwa.

Na początku roku 2020 członkowie zarządu Klubu wyszli z inicjatywą napisania programu działalności dla Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego na lata 2020-2024 i rozpoczęli kampanię wyborczą w celu przeprowadzenia zmiany pokoleniowej i organizacyjnej w strukturach Okręgu. Pracom programowym towarzyszyła szeroko zakrojona dyskusja środowiska nad priorytetami i celami na najbliższe lata czego zwieńczeniem było zwycięstwo na Sejmiku Wyborczym. Prezesem został Komandor YKP Szczecin Marcin Raubo, równocześnie wprowadzając silna reprezentację YKP do wszystkich struktur Okręgu.