70-lecie YACHT KLUBU POLSKI W SZCZECINIE

Uroczyste podniesienie bandery w YACHT KLUBIE POLSKI SZCZECIN, z udziałem Komandora Zarządu Głównego YKP Janusza Tabera, odbyło sie w dniu 13.05.2016 r. w siedemdziesiątą rocznicę powołania YACHT KLUBU POLSKI Oddział Morski w Szczecinie.

YACHT KLUB POLSKI Oddział Morski w Szczecinie powstał w dniu 21 lutego 1947. Klub utworzyli przedwojenni działacze, których losy wojenne zmusiły do osiedlenia się w Szczecinie. Komandorem został wybrany pierwszy Wojewoda Szczeciński – ppłk. Leonard Borkowicz, a na przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego został wybrany prezydent miasta Piotr Zaremba.

Mocna pozycja Oddziału Morskiego YACHT KLUBU POLSKI w Szczecinie zaznaczyła się niektórymi decyzjami centralnych władz PZŻ:

  • Upoważnienie do działania z Wojewódzkim Urzędem Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w sprawie powołania do życia Delegatury PZŻ w Szczecinie, przekształconej następnie w Szczeciński Okręgowy Związek Żeglarski.
  • Tymczasowy mandat opiekuńczy nad jachtami rewindykowanymi z Niemiec.
  • Założenie terenowego Koła Kapitanów, niezależnie od ich klubowej przynależności.

Niepodważalnym wkładem członków YKP w Szczecinie w rozwój żeglarstwa morskiego to odnalezienie, wyremontowanie i przeprowadzenie do kraju zawłaszczone przez okupanta polskie jachty: „ZAWISZA CZARNY”, „HETMAN” i „”BOŻENA” oraz pozyskanie w ramach reparacji wojennych „ŚMIAŁEGO”, „SKIERKI”, „ORLIKA” i „BYSTREGO”.

W wyniku porozumienia Polskiego Związku Żeglarskiego z Państwowym Urzędem WFiPW ustalono na sezon 1947 roku centralną akcję szkoleniową, w tym na sierpień obóz morski w Trzebieży. Komendantem obozu był por. J. Husak, uczestników szkolenia było 82, w tym 26-osobowa grupa harcerzy szczecińskich.

Pierwsze po wojnie szkoleniowe rejsy zagraniczne wyszły z Centralnego Obozu Żeglarskiego w Trzebieży w ostatnim tygodniu sierpnia 1947 r. na jachtach Oddziału Morskiego YKP w Szczecinie: “Hetmanie”, “Bożenie” i “Orliku”.

YACHT KLUB POLSKI Oddział Morski w Szczecinie ze względu na swoje tradycje utracił poparcie czynników nadrzędnych, przegrał arbitraż o jachty i na podstawie decyzji politycznej władz miasta, w 1951 roku został rozwiązany, a jego mienie przekazano innym Klubom.

Po 42 latach, w dniu 9 stycznia 1993 roku z inicjatywy Tadeusza Siwca odbyło się zebranie założycielskie Klubu, w którym uczestniczyło 20 żeglarzy. Przyjęto przedstawiony przez kapitana Tadeusza Siwca statut Klubu, dokonano wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz podjęto uchwałę następującej treści:

  1. Powołać Klub zrzeszający armatorów jachtów prywatnych, członków ich rodzin oraz członków załóg.
  2. Wystąpić z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego o reaktywowanie rozwiązanego w 1951 roku YACHT KLUBU POLSKI w Szczecinie i przejąć jego nazwę, tradycje i symbolikę.

Komandorem został wybrany jkżw Tadeusz Siwiec. W dniu 10 lutego 1993 roku stowarzyszenie pod nazwą YACHT KLUB POLSKI w SZCZECINIE zostało wpisane do rejestru Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pod numerem 161 i uzyskało osobowość prawną.

Jednym z członków założycieli reaktywowanego Klubu była Elżbieta Kowalczyk, której na sobotniej uroczystości nadano godność Członka Honorowego YACHT KLUBU POLSKI SZCZECIN, natomiast Paweł Ryżewski został uhonorowany przez Komandora YKP Janusza Tabera najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia – Komandorią.

Uroczystości jubileuszowe zakończone zostały spotkaniem w pomieszczeniach klubowych.

kpt. Janusz Charkiewicz

 

SHARE IT: