Lata 2002 – 2004

Od dnia 17.02.2002 r. Klubem kierował Zarząd w składzie:

  • Komandor – Tadeusz SIWIEC – j.k.ż.w.
  • V-ce Komandor – Stanisław ŻYŁA – j.s.m.
  • Sekretarz-Skarbnik – Elżbieta KOWALCZYK – s.j.
  • Członek Zarządu – Sebastian WYPYCH – s.j.

Komisja Rewizyjna: Karol Nowak – przewodniczący, Helena Kowalewska i Romuald Kucharzewski – członkowie

Sąd Koleżeński: Zygmunt Kowalski – przewodniczący, Ryszard Ginelli i Adam Lisiecki – członkowie

Do Klubu należało 36 członków, w tym 5 nie było właścicielem lub współwłaścicielem jachtu. Banderę klubową nosiło 16 jachtów i 3 motorówki.

————————-

W dniu 27.06.2002 r. YKP w Szczecinie Został wpisany przez Sąd Rejonowy w Szczecinie – XVII Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i zawodowych pod numerem 0000120658.

W dniu 08.02.2002 r. YKP w Szczecinie otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej 955-20-30-334.

————————-

Z okazji 80-lecia Yacht Klubu Polski pamiątkowe Odznaki Honorowe otrzymali kol. kol. Zygmunt Kowalski, Wacław Kowalewski, Henryk Lewiński, Tadeusz Siwiec, Andrzej Wojtczuk, Stanisław Żyła.

Sharki

Pamiątkowa Odznaka z okazji 80-lecia YKP

————————-

W każdym sezonie żeglarskim Klub organizował trzy imprezy regatowe:

  • Regaty Magnolii
  • Regaty o Puchar YKP Szczecin
  • Regaty Oldtimerów

————————-

Do sukcesów członków Klubu w mijającej kadencji należy zaliczyć siedmioletni rejs dookoła świata kapitana Zbigniewa Szafranowicza z małżonką na 12 metrowym jachcie „MORKA”.

————————-

Tradycją klubową stały się grupowe rejsy turystyczne dookoła Rugii oraz portów duńskich i szwedzkich. Uczestniczyło w nich corocznie około 10 jachtów.

————————-

Zasmuciło nagłe odejście Zbigniewa Jałtoszuka, jednego z bardziej aktywnych członków naszego Klubu, inicjatora i sponsora Regat o Puchar Magnolii.

————————-

W czasie Walnego Zgromadzenia w dniu 31.01.2005 r. Komandor Tadeusz Siwiec złożył rezygnację z kandydowania do składu Zarządu Klubu, nie rezygnując z członkostwa w Klubie.

{backbutton}
SHARE IT: