Lata 1999- 2001

Od dnia 20.02.1999 r. Klubem kierował Zarząd w składzie:

 • Komandor – Tadeusz SIWIEC – j.k.ż.w.
 • V-ce Komandor – Anna ŻYŁA – ż.
 • Sekretarz-Skarbnik – Elżbieta KOWALCZYK – s.j.
 • Członek Zarządu – Adam LISIECKI – j.s.m.

Komisja Rewizyjna: Karol Nowak – przewodniczący, Zygmunt Kowalski i Stanisław Żyła – członkowie

————————-

W dniu 20.10.2000 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział I Cywilny z urzędu wpisał do sądowego rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej w dziale „A” – YACHT KLUB POLSKI w Szczecinie pod numerem rejestru 204. Adres siedziby Klubu: ul. Przestrzenna 9A, 70-800 Szczecin.

Yacht Klub Polski w Szczecinie otrzymał w dniu  1.10.2001 r. numer identyfikacyjny REGON – 812397240.

————————-

Działalność Zarządu była dostosowana do specyfiki Klubu zrzeszającego prywatnych właścicieli jachtów, a więc ludzi wolnych, zobowiązanych wyłącznie do przestrzegania zasad etyki oraz opłacania składek członkowskich. Zarząd starał się uszanować niezależność członków klubu, a programowe przedsięwzięcia zaplanowane na kolejne lata realizował wyłącznie we własnym zakresie. Tradycyjnie organizowane były roczne zebrania sprawozdawcze, spotkania inaugurujące rozpoczęcie i zakończenie klubowych sezonów żeglarskich oraz Regaty o Puchar YKP Szczecin.

————————-

Działalność członków Klubu miała istotny wpływ na całokształt żeglarstwa w Okręgu i nie tylko:

 • kol. Andrzej Armiński – wdrożył w polskim żeglarstwie regatowym formuły wyrównawcze IMS i DH, wprowadził ujednolicone zasady organizacji regat, był inicjatorem Pucharu Sezonu w klasie IMS, skonstruował dostosowany do formuły IMS jacht typu MANTRA, włączył do programu America Cup i założył klub regatowy „Szczecińskie Stowarzyszenie Regatowe”
 • kol. Zbigniew Jatłoszczuk – zorganizował otwierające sezon regaty o Puchar Magnolii, wybudował łódkę, która skutecznie walczy w czołówce klasy IMS
 • kol. Elżbieta Kowalczyk – jest sekretarzem ZOZŻ z wyboru, tradycyjnie wchodzi w skład komitetu organizacyjnego kolejnych edycji Etapowych Regat Turystycznych
 • kol. Kazimierz Rypiński – nestor żeglarstwa szczecińskiego, opracowuje historię żeglarstwa w naszym Okręgu
 • kol. Tadeusz Siwiec – przez wiele lat współorganizował i był komandorem Etapowych Regat Turystycznych. W roku 2001 współorganizował MŻMP i Międzynarodowe Regaty o Puchar „Gryfa Pomorskiego”. Opracował mapę kwadratów i procedurę wzywania pomocy oraz wspólnie z kol. Mirkiem Jakubkiem plan ratownictwa na Jeziorze Dąbie. Został  głównym koordynatorem Międzynarodowych Mistrzostw Polski w klasach Laser – Radial, które odbyły się na Zalewie Szczecińskim w 2002 roku.
 • kol. Stanisław Żyła – pełnił funkcję V-ce Prezesa ZOZŻ, był uczestnikiem grupy inicjatywnej do powołania Stowarzyszenia Polskich Portów i Przystani. Aktualnie uczestniczy w spotkaniach związanych z realizacją programu morskiej edukacji dzieci i młodzieży.
————————-

Działalność  sportowa członków Yacht Klubu Polski w Szczecinie:

1999 – jachty YKP startowały 30 razy w regatach z następującymi sukcesami:

 • s/y „HYDRO”
      – I miejsce w MŻMP w Gdyni
      – I miejsce w Pucharze IMS w Okręgu Szczecińskim
 • s/y „WISŁA”
      – I miejsce w Pucharze DH w Okręgu Szczecińskim
      – Puchar Prezydenta Szczecina i Marszałka woj. zachodniopomorskiego
      – Srebrny Dzwon w Kołobrzegu

2000 – jachty członków Klubu startowały 32 razy:

 • s/y „WISŁA”
      – I miejsce w Pucharze Sezonu IMS
      – Srebrny Dzwon w Kołobrzegu
      – Vice Mistrz Okręgu w grupie IMS
      – Puchar „Gryfa Pomorskiego”
      – VI miejsce MŻMP w Gdyni
 • s/y „ECHO-2”

– I miejsce w Regatach o puchar DH LOK

2001 – jachty członków Klubu startowały 44 razy:

 • s/y „HALS”
      – główna nagroda w regatach o Puchar Promu „Polonia”
      – główna nagroda dla najszybszego jachtu w ERT
      – V miejsce w regatach „Idea” w Gdyni
 • s/y „SNIGA”

– I miejsce kol. Asi Frycz w damskich regatach o Bukiet Jeziora Dąbie

 • s/y „WISŁA”
      – I miejsce w regatach o Puchar Magnolii
      – II miejsce w Pucharze Sezonu IMS
      – IV miejsce w MŻMP kl. IOR
      – Puchar Promu Polonia
      –  I miejsce w Regatach Przyjaźni

Liczba startów jachtów członków Klubu oraz uzyskane przez nich wyniki w latach 1999–2001 plasują Yacht Klub Polski w Szczecinie w czołówce Zachodniopomorskiego Okręgu Żeglarskiego. Sukcesy te zawdzięcza Klub Adamowi Lisieckiemu, Zbyszkowi Jałtoszukowi, Asi, Markowi i Maćkowi Fryczom, Staszkowi Żyle oraz ambitnej i coraz lepiej żeglującej parze Lenie i Wackowi Kowalewskim.

————————-

Dużym wyczynem turystycznym i nie tylko było przeprowadzenie przez Wacława Kowalewskiego motorówki „GALEON” z Gdyni do Marsylii i dalej do Słowenii. Wielką przygodą dla R.Kucharzewskiego i J. Wójcika było przeprowadzenie motorówki kanałami z Belgi do Szczecina.  Również kanałami przepłynęli do Holandii państwo Małgosia i Ryszard Ginelli.

————————-

Dla członków YKP nadal ważnym problemem jest brak przystani, która stanowiłaby bazę dla „klubowiczów”, ponieważ ich jednostki stacjonują na 5 przystaniach. Ustalono, że utrzymany zostanie adres przy ulicy Przestrzennej 9A/11 jako przystań bazowa, zaś adresem korespondencyjnym będzie adres Sekretarza Klubu – ul. Derdowskiego 36/39,  71-087 Szczecin.

{backbutton}
SHARE IT:

Related Posts