Historia Klubu

YACHT KLUB POLSKI Oddział Morski w Szczecinie powstał w dniu 21 lutego 1947. Klub utworzyli przedwojenni działacze, których losy wojenne zmusiły do osiedlenia się w Szczecinie. Komandorem został wybrany pierwszy Wojewoda Szczeciński – ppłk. Leonard Borkowicz.

1993 PIERWSZE OTWARCIE SEZONU

Mocna pozycja Oddziału Morskiego YACHT KLUBU POLSKI w Szczecinie zaznaczyła się niektórymi decyzjami centralnych władz PZŻ:

  • Upoważnienie do działania z Wojewódzkim Urzędem Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w sprawie powołania do życia Delegatury PZŻ w Szczecinie, przekształconej następnie w Szczeciński Okręgowy Związek Żeglarski.

  • Tymczasowy mandat opiekuńczy nad jachtami rewindykowanymi z Niemiec.

  • Założenie terenowego Koła Kapitanów, niezależnie od ich klubowej przynależności.

Niepodważalnym wkładem członków YKP w Szczecinie w rozwój żeglarstwa morskiego to odnalezienie, wyremontowanie i przeprowadzenie do kraju zawłaszczone przez okupanta polskie jachty: „ZAWISZA CZARNY”, „HETMAN” i „”BOŻENA” oraz pozyskanie w ramach reparacji wojennych „ŚMIAŁEGO”, „SKIERKI”, „ORLIKA” i „BYSTREGO”.

YACHT KLUB POLSKI Oddział Morski w Szczecinie ze względu na swoje tradycje utracił poparcie czynników nadrzędnych, przegrał arbitraż o jachty i na podstawie decyzji politycznej władz miasta, w 1951 roku został rozwiązany, a jego mienie przekazano innym Klubom.

PIERWSZY ZARZĄD YKP SZCZECIN – T. Siwiec, E. Kowalczyk, St. Żyła

Po 42 latach, w dniu 9 stycznia 1993 roku z inicjatywy Tadeusza Siwca odbyło się zebranie założycielskie Klubu, w którym uczestniczyło 20 żeglarzy. Przyjęto przedstawiony przez kapitana Tadeusza Siwca statut Klubu, dokonano wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz podjęto uchwałę następującej treści:

  1. Powołać Klub zrzeszający armatorów jachtów prywatnych, członków ich rodzin oraz członków załóg.

  2. Wystąpić z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego o reaktywowanie rozwiązanego w 1951 roku YACHT KLUBU POLSKI w Szczecinie i przejąć jego nazwę, tradycje i symbolikę.

Komandorem został wybrany jkżw Tadeusz Siwiec. W dniu 10 lutego 1993 roku stowarzyszenie pod nazwą YACHT KLUB POLSKI w SZCZECINIE zostało wpisane do rejestru Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pod numerem 161 i uzyskało osobowość prawną.

W dniu 27.06.2002 YKP w SZCZECINIE Został wpisany przez Sąd Rejonowy w Szczecinie – XVII Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych pod numerem 0000120658. Od 2011 nazwa stowarzyszenia brzmi: YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN.

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN jest członkiem Związku YACHT KLUBÓW POLSKI, obejmującego swoją działalnością obszar całej Polski, Europy i świata. Związek kontynuuje tradycje YACHT KLUBU POLSKI, powołanego w Warszawie w 1924 roku na podstawie Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bandera, proporzec, godło YACHT KLUB POLSKI zostały zarejestrowane i ogłoszone w Lloyd’s Register of Yachts oraz Polskim Związku Żeglarskim.

BANDERA YKP I PZŻ

Działalność Klubu przejawiała się w organizowaniu pływań indywidualnych i zespołowych, a także w braniu udziału w regatach. Głównym celem działalności Zarządu było stworzenie dużej rodziny YKP SZCZECIN, solidarnej, wzajemnie sobie pomagającej, dbałej o przestrzeganie dobrych zwyczajów żeglarskich wywodzących się z tradycji Związku. Zarząd Klubu zajmował się organizowaniem rozpoczęcia i zakończenia sezonu żeglarskiego oraz spotkań towarzyskich w sezonie nawigacyjnym. Preferował ponad wszystko radość z żeglowania jako jeden z najpiękniejszych sposobów na życie.

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN bardzo aktywnie uczestniczy w działalności sportowej, turystycznej i propagandowej – jest członkiem Komitetu Obywatelskiego i współautorem programu „ŻEGLARSKI SZCZECIN” mającego na celu promocję żeglarstwa w Szczecinie jako centrum turystyki wodnej południowego Bałtyku, rozwój zachodniopomorskiego żeglarstwa i szeroko rozumianej turystyki wodnej. Współorganizował obchody 65 lat żeglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim.

TADEUSZ SIWIEC – WRĘCZENIE TOPORA BOJOWEGO BRACTWA WYBRZEŻA

Członkowie Klubu biorą aktywny udział i nadal uczestniczą w działalności Szczecińskiego a obecnie Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego – Elżbieta Kowalczyk, Tadeusz Siwiec, Stanisław Żyła, Janusz Charkiewicz, Zygmunt Kowalski, śp. Kazimierz Rypiński i śp. Bogusław Kraczkowski. Swoją aktywność wykazują również na innym forum:

Tadeusz Siwiec – reaktywował działalność YACHT KLUBU POLSKI SZCZECIN w dniu 09.01.1993 r, – pierwszy Komandor Klubu, organizator regat o Puchar YKP od 1995 r., Regat Turystycznych, Mistrzostw Okręgu Szczecińskiego, znany regatowiec – były kapitan s/y „Tornado”, odznaczony Komandorią YKP, posiada godność Vice Komandora Honorowego.

Elżbieta Kowalczyk jest współautorką reaktywacji YKP SZCZECIN, długoletni Członek Zarządu SOZŻ oraz ZOZŻ, organizatorka większości regat na Pomorzu Zachodnim, odznaczona Komandorią YKP oraz Gryfem Zachodniopomorskim.

Stanisław Żyła jest współautorem reaktywacji YKP SZCZECIN, Komandor Klubu od roku 2005, organizator Regat o Puchar YACHT KLUBU POLSKI SZCZECIN (20 edycji), odznaczony Komandorią YKP, posiada godność Vice Komandora Honorowego.

Paweł Ryżewski – Vice Komandor YKP SZCZECIN, pomysłodawca i organizator Międzynarodowych Regat Oldtimerów Epifanes Trophy od roku 2002, współorganizator uroczystości zakończenia regat The Tall Ships` Races 2013 w Szczecinie, Brązowy Medal YKP.

Janusz Charkiewicz – sekretarz i skarbnik YKP SZCZECIN jest również Komandorem Klubu Żeglarzy Samotników. Zorganizował wystawę w Muzeum Narodowym w Szczecinie „Z dziejów żeglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim 1945 – 2010”, od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał biało- czerwoną banderę w Dniu Flagi 02.05.2012 r., wyróżniony Medalem PZŻ za Wybitne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego, Gryfem Zachodniopomorskim oraz Brązowym Medalem YKP.

Marcin Raubo – członek Zarządu YKP SZCZECIN, Prezes firmy Marina Hotele, która udostępniła lokal dla Klubu. Odbudował jacht regatowy klasy Star z roku 1938. Na obchodach 100-lecia klasy STAR w Saint Tropez otrzymał puchar za najlepsze odrestaurowanie jachtu. Aktualnie prowadzi odbudowę jachtu klasy Vega – „Totem”.

Zygmunt Kowalski – kapitan jachtowy, harcmistrz, dziennikarz, propagator tradycji żeglarskiej, współorganizator wystawy o żeglarstwie na Pomorzu Zachodnim 1945 – 2010, otrzymał Medal PZŻ za Wybitne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego oraz Gryfa Zachodniopomorskiego.

Cezary Wolski – kapitan jachtu s/y „Sharki”, uczestnik regat The Tall Ships` Races, uhonorowany tablicą w Alei Żeglarzy w Nowym Warpnie w czasie obchodów 750 rocznicy nadania praw miejskich dla Nowego Warpna.

Piotr Owczarski – założyciel Komitetu Społecznego Żeglarski Szczecin (obecnie Stowarzyszenie), pomysłodawca i współorganizator wyprawy żeglarskiej „Islandia 2009″ w 50 rocznicę dopłynięcia jachtu s/y „Witeź II” do Islandii, pomysłodawca i propagator realizacji Alei Żeglarzy w Szczecinie.

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN jest co roku organizatorem regat:

– Puchar YACHT KLUBU POLSKI SZCZECIN (20 edycji),

– Międzynarodowe Regat Jachtów Klasycznych – Regaty Oldtimerów Epifanes Trophy (12 edycji) na trasie Trzebież UeckermündeSzczecin.

REGATY OLDTIMERÓW

Od 2010 roku YACHT KUB POLSKI SZCZECIN ma swoją siedzibę i bazę na przystani jachtowej Marina Hotele. Z firmą tą, której Prezesem jest Marcin Raubo a równocześnie Członek Zarządu YKP SZCZECIN, nawiązano bliską współprace na rzecz promocji żeglarstwa na terenie Szczecina i rejonu Zalewu Szczecińskiego.

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN liczy obecnie 50 członków, w tym 13 kapitanów, 8 j.s.m., 12 s.j., 4 żeglarzy, 9 bez stopnia, 4 j.s. motorowodnych. Członkowie Klubu są armatorami 22 jachtów żaglowych i 6 motorowych.

Obecnie Komandorem jest Marcin Raubo (od 2015 r.), Wicekomandorem Paweł Ryżewski, Sekretarzem Janusz Charkiewicz, Skarbnikiem Andrzej Łukaszewicz.

kpt. Janusz Charkiewicz

SHARE IT: