52 Etapowe Regaty Turystyczne – Zgłoszenia

52 Etapowe Regaty Turystyczne – Zgłoszenia

ZAPRASZAMY do udziału w Etapowych Regat Turystycznych w dniach od 23 do 31 lipa 2016 roku rozgrywanych na akwenach Zalewu Szczecińskiego, Zatoki Pomorskiej, Morza Bałtyckiego, Zalewu Kamieńskiego, organizowanych przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski wraz z YACHT KLUBEM POLSKI SZCZECIN przy współudziale Władz Miast i Gmin: Świnoujścia, Dziwnowa, Kamienia Pomorskiego, Polic, Wolina, Nowego Warpna, Stepnicy, Trzebieży.

REGATY zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013 – 2016.
W przypadku konfliktu między przepisami obowiązują postanowienia Instrukcji Żeglugi.

ZGŁOSZENIA oraz listy załogi na załączonym formularzu będą przyjmowane do środy 15 lipca
2016 r. w Biurze YKP. Dopuszcza się uczestnictwo jachtu w dowolnie wybranej części regat pod warunkiem zgłoszenia się na 24 godziny przed wyścigiem. Jachty zgłoszone do regat w klasach ORC i KWR powinny załączyć aktualne świadectwo pomiarowe.*

WPISOWE DO REGAT wynosi 200 PLN za każdy jacht oraz 20 PLN za każdego członka załogi.
Po terminie opłata za jacht wzrasta o 100%. Udział w jednym wyścigu 50 PLN za jacht oraz 20 PLN za każdego członka załogi. Przygotowanie miejsc postoju w portach pozostaje w gestii Władz Miast i Gmin.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W regatach mogą uczestniczyć jachty jednokadłubowe balastowe i balastowomieczowe, kabinowe, posiadające wyposażenie wyszczególnione w niniejszym zawiadomieniu. Na każdym jachcie powinien znajdować się radiotelefon UKF oraz telefon komórkowy. Ponieważ Organizator nie zapewnia holowania
na żadnym etapie Regat jacht, powinien posiadać sprawny silnik.

KLASY JACHTÓW według formuły:
1. ORC CLUB
2. KWR: I, II, III
3. OPEN: ZAŁOGI

Warunkiem rozegrania Regat w każdej klasie jest zgłoszenie co najmniej 5 jachtów, w przeciwnym przypadku grupy zostaną połączone. Jacht posiadający świadectwo pomiarowe ORC i KWR może być zgłoszony wyłącznie do jednej klasy. Do klasy OPEN może być zgłaszany jacht, które nie posiada wyżej wymienionych świadectw pomiarowych.

ŁĄCZNOŚĆ W CZASIE REGAT

  • Między jachtami a Organizatorem i Sędzią Głównym służy kanał 77 UKF,
  • Między Traffic Szczecin i Świnoujście, Dziwnów, Trzebież oraz Bosmanami portu Wolin, Kamienia Pomorskiego i Nowego Warpna służy kanały 69,12,10 UKF,
  • Między służbą SAR a jachtami kanały 16 i 11 UKF.
  • Organizatorzy: Piotr Stelmarczyk, tel. 887 166 316, Sędzia: Izabella Kidacka, tel. 781 514 121

PROGRAM REGAT

22 lipca 2016 – piątek
17.00-19.00 Przyjmowanie zgłoszeń w Biurze Regat Portu Trzebież
23 lipca 2016 – sobota
08.00 Odprawa kapitanów
10.00 Uroczyste otwarcie regat
11.30 Start do I etapu na trasie Trzebież – Świnoujście Wyścig o Puchar Burmistrza Polic
24 lipca 2016 – niedziela
08.00 Odprawa kapitanów
10.00 Start do II etapu na trasie Świnoujście – Świnoujście Wyścig o Błękitną Wstęgę Zatoki Pomorskiej
25 lipca 2016 – poniedziałek
08.00 Odprawa kapitanów
10.00 Start do III etapu wyścigu na trasie Świnoujście-Dziwnów Wyścig o Puchar Burmistrza Dziwnowa
19.00 spotkanie żeglarskie organizowane przez Miasto Dziwnów
26 lipca 2016 – wtorek
08.00 Odprawa kapitanów
10.00 Przejście do Mariny Kamień Pomorski
14.00 Start do IV etapu na trasie Kamień Pomorski – Kamień Pomorski Wyścig o Błękitną Wstęgę Zalewu Kamieńskiego
19.00 Spotkanie żeglarskie organizowane przez Miasto Kamień Pomorski
27 lipca 2016 – środa
10.00 – 16.00 Przejście do Wolina
19.00 Spotkanie żeglarskie organizowane przez Miasto Wolin
28 lipca 2016 – czwartek
08.00 Odprawa kapitanów
10.00 Start do V etapu na trasie Wolin – Nowe Warpno Wyścig o Puchar Burmistrza Nowego Warpna
19.00 Spotkanie żeglarskie organizowane przez Gminę Nowe Warpno
29 lipca 2016 – piątek
08.00 Odprawa kapitanów
10.00 Start do VI etapu na trasie
Nowe Warpno – Stepnica jednocześnie Wyścig o Błękitną Wstęgę Zalewu Szczecińskiego Wyścig o Puchar Burmistrza Stepnicy
19.00 Spotkanie żeglarskie organizowane przez władze Gminy Stepnica
30 lipca 2016 – sobota
08.00 Odprawa kapitanów
10.00 Start do VII etapu Stepnica – Trzebież Wyścig o Puchar Burmistrza Polic
31 lipca 2016 – niedziela
11.00 Wręczenie nagród i uroczyste zakończenie Regat w Trzebieży w Porcie Rybackim. Spotkanie organizowane przez władze Gminy Police

NAGRODY

Puchary dla zwycięskich jachtów grupy ORC, KWR,OPEN
Puchar dla jachtu, który całą trasę Regat przepłynie
w bezwzględnie w najkrótszym czasie:
1. Błękitna Wstęga Zatoki Pomorskiej – Świnoujście
2. Puchar Mikołajka Nadmorskiego – Dziwnów
3. Błękitna Wstęga Zalewu Kamieńskiego – Kamień Pomorski
4. Błękitna Wstęga Zalewu Szczecińskiego – Stepnica
5. Puchar Burmistrza Nowego Warpna
6. Dyplomy dla wszystkich uczestników regat
7. Nagrody losowane wśród uczestników regat

Przyjęcie uczestników Regat w poszczególnych portach zależy od Gospodarzy Władz Miast i Gmin.

ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Zgłoszenia do 52. ERT
2. Lista Załogi
3. Wymagania dotyczące wyposażenia jachtu
4. Instrukcja Żeglugi

Zawiadomienie Instrukcja Żeglugi Załączniki

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018