YACHT KLUB POLSKI Oddział Morski w Szczecinie powstał w dniu 21 lutego 1947. Klub utworzyli przedwojenni działacze, których losy wojenne zmusiły do osiedlenia się w Szczecinie. Komandorem został wybrany pierwszy Wojewoda Szczeciński – ppłk. Leonard Borkowicz.

 

CZASY POWOJENNE. Lata 1945 – 1951

Mocna pozycja Oddziału Morskiego YACHT KLUBU POLSKI w Szczecinie zaznaczyła się niektórymi decyzjami centralnych władz Polskiego Związku Żeglarskiego. Klub otrzymał upoważnienie do działania z Wojewódzkim Urzędem Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w sprawie powołania do życia Delegatury PZŻ w Szczecinie, przekształconej następnie w Szczeciński Okręgowy Związek Żeglarski. Otrzymał również tymczasowy mandat opiekuńczy nad jachtami rewindykowanymi z Niemiec. Był odpowiedzialny również za założenie terenowego Koła Kapitanów, niezależnie od ich klubowej przynależności. Niepodważalnym wkładem członków YKP w Szczecinie w rozwój żeglarstwa morskiego to odnalezienie, wyremontowanie i przeprowadzenie do kraju zawłaszczone przez okupanta polskie jachty: „ZAWISZA CZARNY”, „HETMAN” i „BOŻENA” oraz pozyskanie w ramach reparacji wojennych „ŚMIAŁEGO”, „SKIERKI”, „ORLIKA” i „BYSTREGO”.

Po kilku latach działalności YACHT KLUB POLSKI Oddział Morski w Szczecinie ze względu na swoje przedwojenne tradycje utracił poparcie czynników nadrzędnych, czyli władz miasta i PRL. W następstwie przegrał arbitraż o jachty i na podstawie decyzji politycznej władz miasta, w 1951 roku został rozwiązany, a jego mienie przekazano innym szczecińskim Klubom.

CZASY WSPÓŁCZESNE. Lata 1993 – 2016

Po 42 latach, w dniu 9 stycznia 1993 roku z inicjatywy Tadeusza Siwca odbyło się zebranie założycielskie Klubu, w którym uczestniczyło 20 żeglarzy. Przyjęto przedstawiony przez kapitana Tadeusza Siwca statut Klubu, dokonano wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz podjęto uchwałę następującej treści:

Powołać Klub zrzeszający armatorów jachtów prywatnych, członków ich rodzin oraz członków załóg.
Wystąpić z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego o reaktywowanie rozwiązanego w 1951 roku YACHT KLUBU POLSKI w Szczecinie i przejąć jego nazwę, tradycje i symbolikę.
Komandorem został wybrany jkżw Tadeusz Siwiec. W dniu 10 lutego 1993 roku stowarzyszenie pod nazwą YACHT KLUB POLSKI w SZCZECINIE zostało wpisane do rejestru Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pod numerem 161 i uzyskało osobowość prawną. Pierwszą siedzibą klubu była Szczecińska Marina Gocław.

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN jest członkiem Związku YACHT KLUBÓW POLSKI, obejmującego swoją działalnością obszar całej Polski, Europy i świata. Związek kontynuuje tradycje YACHT KLUBU POLSKI, powołanego w Warszawie w 1924 roku na podstawie Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bandera, proporzec, godło YACHT KLUB POLSKI zostały zarejestrowane i ogłoszone w Lloyd’s Register of Yachts oraz Polskim Związku Żeglarskim.

BANDERA YKP I PZŻ

Działalność Klubu przejawiała się w organizowaniu pływań indywidualnych i zespołowych, organizacji imprez żeglarskich, a także w braniu udziału w regatach. Głównym celem działalności Zarządu było stworzenie dużej rodziny YKP SZCZECIN, solidarnej, wzajemnie sobie pomagającej, dbałej o przestrzeganie dobrych zwyczajów żeglarskich wywodzących się z tradycji Związku. Zarząd Klubu zajmował się organizowaniem rozpoczęcia i zakończenia sezonu żeglarskiego oraz spotkań towarzyskich w sezonie nawigacyjnym. Preferował ponad wszystko radość z żeglowania jako jeden z najpiękniejszych sposobów na życie.

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN bardzo aktywnie uczestniczy w działalności sportowej, turystycznej i propagandowej – jest członkiem Komitetu Obywatelskiego i współautorem programu „ŻEGLARSKI SZCZECIN” mającego na celu promocję żeglarstwa w Szczecinie jako centrum turystyki wodnej południowego Bałtyku, rozwój zachodniopomorskiego żeglarstwa i szeroko rozumianej turystyki wodnej. Współorganizował obchody 65 lat żeglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim.

tadeusz siwiec - wrczenie topora bojowego bractwa wybrzea

TADEUSZ SIWIEC – WRĘCZENIE TOPORA BOJOWEGO BRACTWA WYBRZEŻA

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN bardzo aktywnie uczestniczy w działalności sportowej, turystycznej i propagandowej – jest członkiem Komitetu Obywatelskiego i współautorem programu „ŻEGLARSKI SZCZECIN” mającego na celu promocję żeglarstwa w Szczecinie jako centrum turystyki wodnej południowego Bałtyku, rozwój zachodniopomorskiego żeglarstwa i szeroko rozumianej turystyki wodnej. Współorganizował obchody 65 lat żeglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim.

Od 2010 roku YACHT KUB POLSKI SZCZECIN ma swoją siedzibę i bazę na przystani jachtowej MARINA’CLUB. Obecnie Klub w partnerstwie z firmami Marina Hotele, CMS Farby Jachtowe, Yacht Planker, Nasz Rejs oraz MT Partners intensywnie pracuje na rzecz promocji żeglarstwa na terenie Szczecina i rejonu Zalewu Szczecińskiego.

obchody 90 lat YKP Szczecin

OBCHODY 90-LECIA YACHT KLUBU POLSKI. MAJ 2013 SZCZECIN

W maju 2013 roku YKP SZCZECIN wziął na siebie organizację obchodów 90-lecia YKP, nasz klub miał zaszczyt gościć kolegów i koleżanki z innych klubów z całej Polski oraz świata. Była to świetna okazja pokazać jak, wygląda życie klubowe i żeglarstwo w Szczecinie i w regionie.